خانه گربه صفحه 3

گربه

معرفی و بررسی انواع نژادهای گربه ایرانی، خارجی، گربه های مو بلند و مو کوتاه، دوست داشتنی و تربیت شده و مقایسه آن ها با انواع گربه های وحشی و…

گربه آمریکن باب تیل

گربه آمریکن باب تیل

گربه بالینس

گربه بالینس

گربه آمریکن شورت هیر هاپ میو

گربه آمریکن شورت هیر