گربه برمیلا
گربه برمیلا
گربه برمیلا

گربه برمیلا ( Burmilla ) یک گربه دورگه مهربان و دوست داشتنی می باشد. نژاد گربه بانمک برمیلا مختص بریتانیا قدیم می باشد و جالب…

گربه آبیسینیان
گربه آبیسینیان
گربه آبیسینیان

خصوصیات فیزیکی گربه آبیسینیان گربه آبیسینیان Abyssinian متعلق به نژاد tickou یا agouti است، هر دو نژاد برای نوعی از گربه هایی با پوست مودار…

گربه آمریکن باب تیل
گریه آمریکن یاب تیل
گربه آمریکن باب تیل

خصوصیات فیزیکی گربه آمریکن باب تیل گربه آمریکن باب تیل Bobtail نسبتا دراز و به خوش شکل است. پاهای عقبی آن­ها اندکی درازتر از پاهای…

Close Menu