سگ سنت برنارد
سگ سنت برنارد
سگ سنت برنارد

سگ سنت برنارد ( Saint Bernard ) یک نژاد اصیل و کوهستانی می باشد که نژاد این سگ به سوئیس و ایتالیا برمیگردد. نژاد کاری…

سگ هاسکی سیبرین
سگ هاسکی
سگ هاسکی سیبرین

سگ هاسکی سیبرین ( Siberian Husky ) یک نژاد سگ زیبا است که دارای پوستی ضخیم و مودار می باشد، چشم های آبی یا چند…

سگ مالاموت آلاسکا
سگ مالاموت آلاسکا
سگ مالاموت آلاسکا

تاریخچه سگ مالاموت آلاسکا سگ مالاموت آلاسکا توسط قبیله با نام Innuit که به Mahlemuts مشهور است ، تربیت شده است. افراد این قبیله در…

Close Menu