سگ مالتیز
سگ مالتیز - هاپ میو
سگ مالتیز

نژاد سگ مالتیز (maltese) یک سگ کوچک خانگی است، این پت خلق و خوی ملایم و بی خطری دارد. سگ مالتیز عروسکی با همه همانند…

سگ افغان هاند
سگ-افغان-هاند
سگ افغان هاند

اطلاعات و مشخصات جامع در مورد نژاد سگ تازی افغان هاند شاید علاقه مند باشید » مشخصات سگ پولی امتیاز بندی خصوصیات و عملکرد نژاد سگ افغان…